Pintu Masjid | Ornamen Pintu Masjid Dari Kaca

Instalasi Pintu Masjid
pintu masjidPintuMasjid.Com - Pintu masjid dengan perpaduan elemen ornamen kaca patri dan rangka stainless steel lebih elegan dan terkesan mewah tanpa mengurangi Nilai Religius. Pembuatan pintu masjid di buat secara Custom (handmade) membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari.

Pintu-Nabawi: Jumlah Pintu Nabawi Dari Masa ke Masa

GudangArt.Com-Pusat Pembuatan Pintu Nabawi secara detail Jumlah Pintu Nabawi yang dibuat sampai pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz adalah:
1.   Bab Su`ud
2.   Bab Abdul Aziz
3.   Bab Abdul Majidi
4.   Bab Abu Bakar Shidiq
5.   Bab Umar bin Khatab
6.   Bab Usman bin Affan
7.   Babus Salam
8.   Babur Rahman
9.   Babun Nisa
10. Bab Jibril

Data perkembangan Masjid Nabawi dari masa ke-masa adalah sebagai berikut:
1. Luas Masjid pada zaman Rasulloh adalah 2.475 M2
2. Pada masa Khalifah Umar bin Khatab ditambah 1.100 M2
3. Pada Masa Khalifah Usman bin Affan ditambah 496 M2
4. Pada Masa Khalifah Walid bin Mahdi ditambah 2.450 M2
5. Penambahan luas oleh Asyraf Al Qoit Bey 120 M2
6. Pada Masa Sultan Abdul Majidi Al Usman 1.293 M2
7. pada masa raja Abdul `Aziz ditambah 6.293 M2